Chałupczak, A., Duplaga, A., Dziechciowska, E., Grątkowski, M., & Krawiec, J. (2018). Wolność oczami dziecka – poznawcza reprezentacja wolności w średnim i późnym dzieciństwie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 13(1(47), 183-207. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1347.09