Siegieńczuk, M. (2018). Wywiad narracyjny z dzieckiem na przykładzie relacji dzieci o ich Pierwszej Komunii Świętej. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 13(4(50), 67-84. https://doi.org/10.14632/eetp.2018.13.50.67