Kochanowicz, A. M. (2020). Eye-tracking w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Zarys problematyki. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(4(54), 109-119. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.08