Samborska, I. (2020). Edukacja STEM a aktywność poznawcza dziecka w wieku przedszkolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(4(54), 49-59. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.04