Zdybel, D., Pulak, I., Crotty, Y., Fuertes, M. T., & Cinque, M. (2020). Rozwijanie umiejętności STEM w przedszkolu. Możliwości i wyzwania z perspektywy przyszłych nauczycieli. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 14(4(54), 71-94. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.06