Jakubowski, R., & Piotrowski, M. (2020). W poszukiwaniu uwarunkowań trwałego wprowadzenia STEM/STEAM w polskich szkołach. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 14(4(54), 25-37. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.02