Surma, B., Rosati, N., Menon, S., Fuertes, M. T., Farren, M., & Maguire, F. (2020). Kitchen Lab for Kids. Program kształtowania umiejętności STEM w przedszkolu. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 14(4(54), 61-70. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.05