Kosz-Szumska, J. (2020). Budowanie dobrostanu dziecka poprzez rozwijanie uważności: mindful eating – doświadczanie uważnego jedzenia. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 15(4(58), 65-84. https://doi.org/10.35765/eetp.2020.1558.05