Kamyk-Wawryszuk, A. (2021). Niepełnosprawność rzadka jako kategoria nieobecna w kształceniu nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(2(60), 51-64. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1660.04