Kochanowska, E. (2021). (Nie)obecność partnerstwa poznawczego w edukacji wczesnoszkolnej. Komunikat z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(3(61), 87-102. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1661.06