Surma, B. (2016). Nauczyciel przedszkolny – między wymaganiami i oczekiwaniami a rzeczywistością. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 10(37/3), 167-170. https://doi.org/10.14632/eetp.2015.0.37/3.167-170