Szewczuk, K. (2016). Aktywizujące sposoby nauczania treści przyrodniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 10(37/3), 171-174. https://doi.org/10.14632/eetp.2015.0.37/3.171-174