Paprotna, G. (2021). Wybrane konteksty funkcjonowania społeczno-zawodowego nauczyciela przedszkola. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(4(62), 133-143. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1662.09