Szczotka, M. (2021). Gotowość szkolna dzieci 6-letnich w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania z wykorzystaniem programu rozwijającego percepcję wzrokową „Wzory i obrazki” M. Frostig i D. Horne’a – studium przypadku. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(5 (63), 147-165. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1663.11