Szewczuk, K. (2021). Zaangażowanie studentów kierunków nauczycielskich w edukację STE(A)M – przykłady dobrych praktyk. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(5 (63), 37-51. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1663.03