Szewczuk, K. (2016). Twórczy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 9(32/2), 99-102. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/201