Bartoszewicz, M. (2022). Przygotowanie studentek pedagogiki do edukacji twórczej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), 79-91. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1765.05