Kanik, A. (2022). KsztaƂtowanie kompetencji przedsiębiorczych w procesie edukacji formalnej i nieformalnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), 107-135. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1765.07