Szulakiewicz, W. (2022). Nauczyciel i wychowanie do wartości. Idee księdza Karola Mazurkiewicza. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), 53-65. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.04