Ungeheuer-Gołąb, A. A. (2022). Kim naprawdę chciałby być człowiek…? – o wartościach lektury Asiunia autorstwa Joanny Papuzińskiej . Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), 141-155. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.10