Juszczyk-Rygałło, J. (2022). Indywidualizacja wartościowania jako proces kształtujący dojrzałość osobową dziecka. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), 37-51. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.03