Sztobryn, S. (2022). O edukacji jako wartoĊ›ci autotelicznej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), 11-18. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.01