Wojciechowska, M. (2022). System wartości przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), 67-79. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.05