Zmuda, E. O. (2022). Wychowanie do wartości dziecka z ASD – fundamenty terapeutyczne. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), 127-139. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.09