Kromka, M., & Ptaƛnik-Cholewa, K. (2016). Diagnoza przedszkolna jako wsparcie sukcesu edukacyjnego dziecka. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 9(33/3), 105-122. https://doi.org/10.14632/eetp_33.6