Pawlusińska, L. (2024). Konstruowanie zajęć ukierunkowanych na odkrywanie wiedzy matematycznej: koncepcje studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 19(1(72), 137-154. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1972.09