Krzysztoforska, K. (2016). Edukacja językowa dziecka w systemie Marii Montessori. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, (6/4), 12-19. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/520