Pulak, I., Szczotka, M., & Szewczuk, K. (2016). Budowanie partnerstwa w relacji rodzic – nauczyciel z odwołaniem do tradycyjnych i współczesnych form pracy. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 11(2(40), 131-150. https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.40.131