Skibska, J. (2016). Wspomaganie psychofizycznego rozwoju dziecka z dysleksją rozwojową – standardowe i „niestandardowe” postępowanie terapeutyczne. Studium przypadku. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 11(3(41), 119-132. https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.41.119