Czyż, A. (2017). Miejsce osób tożsamowościowo Głuchych w modelu otwartej edukacji XXI wieku. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), 13-24. https://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.44.13