Smoter, B., & Smoter, K. (2017). (Nie)możliwości kształtowania kompetencji międzykulturowych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej – w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), 43-57. https://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.44.43