Kamińska, A. (2017). Integracja języka obcego w ramach wczesnej edukacji w Polsce na podstawie własnych badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), 73-85. https://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.44.73