Konderak, T. (2017). Le facteur n’est pas passé – francuski dla przedszkolaków. Propozycje gier, zabaw i zadań językowych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), 87-94. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/845