Królikowska, A. (2017). Muzeum jako miejsce – przestrzeń edukacji Recenzja książki: Renata Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 228. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), 105-108. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/847