Szewczuk, K. (2016). Wstęp. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 9(34/4), 7-9. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/89