SIEGIEŃCZUK, M. Wywiad narracyjny z dzieckiem na przykładzie relacji dzieci o ich Pierwszej Komunii Świętej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 13, n. 4(50), p. 67-84, 20 grudz. 2018.