ZDYBEL, D.; PULAK, I.; CROTTY, Y.; FUERTES, M. T.; CINQUE, M. Rozwijanie umiejętności STEM w przedszkolu. Możliwości i wyzwania z perspektywy przyszłych nauczycieli. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 14, n. 4(54), p. 71-94, 29 sty. 2020.