ROSTEK, I. Narracje w edukacji STEM. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 14, n. 4(54), p. 39-48, 29 sty. 2020.