JAKUBOWSKI, R.; PIOTROWSKI, M. W poszukiwaniu uwarunkowań trwałego wprowadzenia STEM/STEAM w polskich szkołach. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 14, n. 4(54), p. 25-37, 29 sty. 2020.