SZCZOTKA, M. Gotowość szkolna dzieci 6-letnich w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania z wykorzystaniem programu rozwijającego percepcję wzrokową „Wzory i obrazki” M. Frostig i D. Horne’a – studium przypadku. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 16, n. 5 (63), p. 147-165, 19 lis. 2021.