KANIK, A. KsztaƂtowanie kompetencji przedsiębiorczych w procesie edukacji formalnej i nieformalnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 17, n. 2(65), p. 107-135, 28 cze. 2022.