UNGEHEUER-GOŁĄB, A. A. Kim naprawdę chciałby być człowiek…? – o wartościach lektury Asiunia autorstwa Joanny Papuzińskiej . Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 17, n. 4(67), p. 141-155, 15 grudz. 2022.