GOLA, B. Wychowanie do wartości ekologicznych. Którędy do budowania więzi dzieci z przyrodą?. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 17, n. 4(67), p. 95-107, 15 grudz. 2022.