JUSZCZYK-RYGAŁŁO, J. Indywidualizacja wartościowania jako proces kształtujący dojrzałość osobową dziecka. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 17, n. 4(67), p. 37-51, 15 grudz. 2022.