SZTOBRYN, S. O edukacji jako wartoĊ›ci autotelicznej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 17, n. 4(67), p. 11-18, 15 grudz. 2022.