DACKA, M. Rola inteligencji moralnej w wychowaniu do wartoĊ›ci moralnych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 17, n. 4(67), p. 19-36, 15 grudz. 2022.