SMOTER, B.; SMOTER, K. (Nie)możliwości kształtowania kompetencji międzykulturowych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej – w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 12, n. 2(44), p. 43-57, 1 lip. 2017.