KONDERAK, T. Le facteur n’est pas passé – francuski dla przedszkolaków. Propozycje gier, zabaw i zadań językowych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 12, n. 2(44), p. 87-94, 1 lip. 2017.