KRÓLIKOWSKA, A. Muzeum jako miejsce – przestrzeń edukacji Recenzja książki: Renata Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 228. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 12, n. 2(44), p. 105-108, 1 lip. 2017.