SURMA, B. Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Metodycznego „Innowacje w edukacji”. UMSC Lublin, 22–23 maja 2017 r. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, v. 12, n. 2(44), p. 117-119, 1 lip. 2017.